Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat ký kết VIFTA, ngày 25/7. Ảnh: MOIT

Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do với Israel

Sau 7 năm đàm phán, Việt Nam là nước đầu tiên tại Đông Nam Á ký FTA với Israel, giúp hàng hóa Việt sang quốc gia Tây…

Hiệp định thương mại tự do có Việt Nam tham gia

Các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, mở rộng tự do hóa thương mại, làn sóng ký kết các Hiệp định thương mại tự do…